Utkjøring av varer

Trenger du bistand er det hjelp å få.

Er du i karantene eller helst ikke vil dra ut selv, så har vi ordninger med utkjøring av mat i Rennebu.

Du kontakter butikken for bestilling og avtale om betaling. Frivillige kjører ut varene til deg. Handleposen(e) blir satt på trappa, den som leverer varene ringer på døra for å forsikre seg om at varene blir tatt inn.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Varebestilling Coop Extra Berkåk. Tlf: 97 99 48 40

Varebestilling Rema 1000 Berkåk. Tlf: 72 42 78 01

Varebestilling Joker Voll. Utkjøring til henholdsvis eldre hver torsdag. Varer kan og bestilles og hentes. Tlf: 72 42 65 50  joker.rennebu@joker.no

Varebestilling Nerskogen landhandel. Tlf: 91 62 65 23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sakset fra Helsedirektoratet:

Oppgaver som ikke skal utføres av frivillige

Å kaste søppel, annet avfall, pant og esker. Dersom noen har problemer med søppel/avfallshåndtering, skal frivillige formidle dette til kommunen. Frivillige skal ikke motta penger eller ta imot retur av noe slag.

Frivillige skal ikke vurdere helsetilstand eller gi helsefaglige råd, spørsmål skal rettes til fastlege eller legevakt.

Ingen frivillige skal gå inn i hus/leiligheter eller ha direkte fysisk kontakt med personer i hjemmeisolering/hjemmekarantene. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Du ringer, fine frivillige bringer <3

#altblirbra

2022 © Rennebu frivilligsentral