"Bevarer minner"

Når opplevelser og tanker kan formes i ord og setninger, og det blir til lesbart stoff, gir det en god mestringsfølelse -Rolf Erik Jordet

Aldersgruppe: For alle

Rolf Erik Jordet har ført pennen i heftet "Bevarer minner" Her kan du bl.a lese om Holshornet, Garbarekfamilien og om handelsgistorie i Rennebu og Soknedal. 197 sider med historie og fortellinger hentet fra Rennebu. 

Vi selger boka på frivilligsentralen.

2022 © Rennebu frivilligsentral