Bidra til gjennomføring av massevaksinering i Rennebu.

Vi har behov for frivillige til og bidra når Rennebu sine innbyggere skal få vaksine.

Aldersgruppe: Fra 18 år

I Rennebu ble første vaksine mot koronaviruset satt 7. januar. På grunn av begrenset tilgang på vaksiner, er det en prioritering av vaksiner i starten. Det er regjeringen som fastsetter denne prioriteringen etter råd fra Folkehelseinstituttet. Det er eldre, risikogrupper og helsepersonell som prioriteres først.  

Vaksinering i Rennebu vil foregå i Rennebuhallen/kultursalen. I hovedsak på onsdager.

Vi trenger frivillige til ulike oppgaver. Det kan være logistikkoppgaver som håndtering av parkering, mottak og bistand til de som skal få vaksine eller være sjåfør. 

Vil du hjelpe?

Registrer deg på vår hjemmeside eller ta kontakt med oss på mail post@rennebu.frivilligsentral.no  eller telefon 72 42 62 64 / 91 73 11 74


Informasjon om vaksinering i Rennebu finner du her:

 https://www.rennebu.kommune.no/innhold/korona/helse2/vaksinering-i-rennebu/

2022 © Rennebu frivilligsentral